עבודה מהבית

מכון ברנדמן , השתתפות בסקרים תמורת כסף

חברי הפאנל המשתתפים בסקרים מקבלים תווי קנייה כסכום הנקודות שצברו.
בכל סקר תצבור מספר נקודות לפי אורך השאלון, כמפורט במייל ההזמנה לסקר .
כל נקודה שוות ערך לשקל אחד בתווי קנייה.

הירשם ותתחיל להרוויח

מכון ברנדמן , השתתפות בסקרים תמורת כסף